People

Xu, Jieren

Postdoctoral Associate

Contact

jieren.xu@duke.edu

Departments

Xu, Daniel Yi

Professor of Economics

Contact

yi.xu@duke.edu

Departments

Xu, Jason

Assistant Professor of Statistical Science

Contact

jason.q.xu@duke.edu